ساخت کاسه الواتور (قاشقک الواتور)

کاسه الواتور فلزی


قاشقک الواتور

 

تولید برس صنعتی

روش سوراخکاری چوب برس توسط دستگاه CNC
———————————————————————————————————————————————
کاشت فرچه پرلونی بر روی چوب برس توسط دستگاه کاشت
———————————————————————————————————————————————

چرخ سرکیسه دوزی

چرخ سرکیسه دوزی اتومات