پاک کننده های قاب الک در مدل های مختلفی همچون سه گوش، استار (آرم بنزی)، لوزی، کنفی و … به صورت بدون فرچه و فرچه دار تولید می شود.

۱۵ سال تجربه در صنعت

دریافت اطلاعات شما

مشاوره!